Kvalitetssäkring Produkt (Produkt Quality Assurance)

Några av de vanligt förekommande arbetssätten och metoder för kvalitetssäkring av produkter är Kravhantering, Konceptvalsmetodik, Konstruktionsgranskning, Feleffektsanalys, Monteringsanpassad konstruktion etc. etc.

Det finns en uppsjö av tillvägagångssätt när det gäller kvalitetssäkring, här nedan några exempel på tillvägagångssätt.

Kravhantering

Undersökningar visar att upp emot 70 % av projekt som inte möter sina mål gör det på grund av misslyckande med den initiala kravställningen. Utan bra initiala krav blir även planering lidande då ledtider underskattas. Dock är ett strukturerat kravarbete tidsödande och i små organisationer bör en effektiv kravhantering eftersträvas. Ett sätt att underlätta kravhanteringen är att om möjligt involvera användaren i processen.

 

Konceptvalsmetodik (Pugh)

I tidiga faser av utvecklingsprocessen finns oftast flera idéer om hur man skall kunna realisera kundönskemål. Pugh är ett strukturerat sätt att utifrån givna krav utvärdera olika lösningsförslag för att därigenom hitta den bästa. Om processen lopas finns möjlighet att generera nya idéer som skapas genom att kombinera de bästa sidorna hos tidigare utvärderade förslag.

Konstruktionsgranskning (DR)

Ett tvärfunktionellt arbete där ett team med olika kompetenser granskar och utvärderar lösningsförslag. Granskningen genomförs företrädesvis innan någon form av tex ritningssläpp, produktionsstart etc.

Feleffektsanalys (FMEA)

Används för att identifiera orsaker till att ett system, en vara eller process fallerar och hur orsaken till detta skall arbetas bort.

Monteringsanpassad konstruktion (DFA)

Ett strukturerat tillvägagångssätt med hjälp av vilket en konstruktion utvärderas mot en tänkt ideal konstruktion med avseende på monterbarhet.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.