Riskhantering (Risk Management)

Allt ifrån att bli medveten om att risker finns i allt vi arbetar med till att jobba strukturerat med identifiering och hantering av risker.

Riskhantering är en av de viktigaste metoderna att använda i tex projekt för att förbättra sannolikheten till framgång. Det är viktigt att börja med riskhantering i tidiga faser för att tillse ett förebyggande arbetssätt dvs förebygga istället för brandkårsutryckning.

Ett strukturerat arbetssätt med vilket identifierade risker undviks genom att lägga tid och kraft på att förhindra att de uppstår.

Det är viktigt att företaget anammar en företagskultur med vilken man förespråkar ett förebyggande förhållningssätt med avseende på arbetet med risker.

  • Riskhantering inbyggd i företagets arbetssätt
  • Arbetspaket klassificerade efter risknivå
  • Alla arbetspaket har sin egen riskhanteringsplan
  • Tidpunkt för minimering av risk inkluderad i arbetet med risker
  • Kontinuerlig uppföljning

Situation

Projekt med avseende på nytt lagkrav med kort ledtid för införande.

Uppdrag

Identifiera risker som om de inträffar förhindrar införande av lösning i tid.

Aktivitet

Göra alla i teamet medvetna om tekniska, lagliga, ekonomiska, tidsmässiga och resursmässiga begräsningar. Inom givna ramar arbeta fram relevanta risker för att därefter klassificera dem. Efter klassificering arbeta fram handlingsplaner för reduktion av risker med potentiellt störst inverkan på kritiska linjen. Utföra aktiviteter enligt plan såsom noggrann kravhantering och testa för att lära med regelbunden uppföljning av resultat.

Resultat

Införande av lösning i god tid innan lagkrav till en kostnad som betydligt understeg den initiala kostnadsuppskattningen.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.