Verksamhetsutveckling (Operational Development)

Ett strukturerat tvärfunktionellt arbetssätt för att utveckla och förbättra den egna verksamheten är A och O för att behålla konkurrenskraften i en tid när allt snurrar fortare och fortare.

Verksamhetsutveckling behöver inte vara krångligt och alla i en organisation kan bidra med expertkunskap inom sitt specifika verksamhetsområde.

Man kan se verksamhetsutveckling som två levande delar som bör gå i takt och kommunicera med varandra. Ett yttre strategiskt resonemang om vad som driver behov av förändring och förbättring samt en inre process i vilken alla i företaget ingår och där det konkreta förbättringsarbetet sker.

För att få medarbetarna engagerade i förändringsarbetet är det viktigt att ledningen tydligt kommunicerar att arbetet inte hotar den anställdes trygghet.

Det är av vikt att avsätta tid till arbete med verksamhetsutveckling. Om det förutsätts att förbättringar sker ”per automatik” under normal arbetstid, finns uppenbart en stor risk att det prioriteras ned till förmån för normal ”leverans”.

Verksamhetsutveckling sker företrädesvis i den lilla skalan. Små genomförbara förändringar med regelbunden uppföljning där man snabbt ser framfart och resultat.

Situation

Behov av förbättrat kvalitetsarbete inför nästa stora projekt.

Uppdrag

Undersök hur man bäst tar reda på vad som behöver förbättras samt ta fram plan för införande av förbättringar.

Aktivitet

Intervju av huvudspelare för att inhämta synpunkter om vad som behöver förbättras. Sammanställa all indata och sortera ut områden som framstår som viktigast att åtgärda. Tillsammans med ett team utveckla en plan för hur förbättra, vem gör vad och när i tid dessa förbättringar måste in för att nå det långsiktiga målet.

Resultat

En konkret plan i vilken alla berörda parter involverats för att möjliggöra ett smidigt införande av identifierade förbättringar.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.